Κλίβανοι

Αυτόκαυστοι κλίβανοι Tecno Gaz Ιταλίας

Οι κλίβανοι του εργοστασίου Tecno Gaz Ιταλίας είναι κατάλληλοι για πορώδη, στερεά, τυλιγμένα και μη τυλιγμένα αντικείμενα. Συνεχίζουν την πολυετή επιτυχία της Tecno Gaz με χιλιάδες τοποθετημένες μονάδες ανά τον κόσμο.
 

TECNO GAZ ONYX B 5.0

Ο πλέον σύγχρονος κλίβανος με δυνατότητα αποστείρωσης έως και 5kg εργαλείων.
 
-Διαθέτει SD κάρτα
Ψηφιακές απεικονίσεις όλων των παραμέτρων
Κλείδωμα της πόρτας με μηχανισμό ασφαλείας
Κύκλο νυκτός
Σύστημα PID
Αυτόματη βαρομετρική ευθυγράμμιση
Κλίβανοι
Κλίβανοι

Europa B Evo

 • Μηχανισμοί ασφαλείας
 • Με τριπλό μηχανισμό ασφαλείας στην πόρτα (μηχανικός, ηλεκτρικός, δυναμικός)
 • Βαλβίδα ασφαλείας.
 • Ped στο θάλαμο αποστείρωσης.
 • Κεραμικό υλικό μόνωσης του θαλάμου
 • Πρόγραμμα κύκλου νυκτός
 • Με σύστημα anticondensing και αυτόματο διακόπτη switch-off, με λειτουργία μνήμης.

Ενσωματωμένος εκτυπωτής με:

 • Ημερομηνία, χρόνο
 • Αριθμό κύκλου
 • Στοιχεία κύκλου λεπτό προς λεπτό
 • Αποτέλεσμα του κύκλου
Κλίβανοι

Μοντέλο Hydra Evo

 • 2 κύλοι αποστείρωσης: 2 κύκλοι διαθέσιμοι στους 134°C ή 121°C.
 • Αυτόματο στάδιο προθέρμανσης, αποστείρωσης και στεγνώματος.
 • Κλείσιμο συστήματος με μηχανισμό ασφαλείας.
 • Ανοξείδωτος θάλαμος αποστείρωσης
 • 4 δίσκοι αλουμινίου
 • Ηλεκτρονικός έλεγχος με ψηφιακή οθόνη
 • Έλεγχος της διαδικασίας αποστείρωσης με μικροπεξεργαστές
 • Έλεγχος λειτουργίας, που μπλοκάρει τον κλίβανο σε περίπτωση έλλειψης νερού στο θάλαμο
 • Προαιρετικός εκτυπωτής