Τεχνική Υποστήριξη

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Η Εταιρεία DENTICA A.E. είναι κατά βάση τεχνική εταιρεία η οποία από εικοσιπενταετίας εισάγει, χρηματοδοτεί, εγκαθιστά και αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε ιδιόκτητους χώρους, και διαθέτει εκθέσεις με κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης σε Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Κοζάνη, Βόλο, Ρόδο, Πύργο, Καβάλα, με πρόγραμμα επεκτάσεως και σε άλλες πόλεις. Διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσωπικό και άμεσους συνεργάτες στις κυριότερες πόλεις της Ελλάδας ως εξής:
  1. Ν. Ορφανός, πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
  2. Οδυσσέας Ντάκουλας, ηλεκτρονικός μηχανικός ΤΕΙ Πειραιά
  3. Γ. Χιωτέλης, Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός
  4. Γ. Μπρουμάς, πτυχιούχος Α.Ε.Ι Μηχανικών Βιοϊατρικής
  1. Σ. Παρασίδης,  πτυχιούχος  Τ.Ε.Ι.
  2. Ν. Μαγαλιός, πτυχιούχος  ΤΕΙ ειδικότητας Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
  3. Δ. Παπαγεωργίου, πτυχιούχος Δημοσίας Σχολής Ηλεκτρονικών
  4. Β. Παπαγεωργίου, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος
  5.  
Από το 1993 συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με την εταιρεία Βιοϊατρική Τεχνική Υποστήριξη – Εμμ. Πραματευτάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., σε πωλήσεις και service.
Ε. Μπούρας, πτυχιούχος Ηλεκτρονικός

Κ.  Μυλωνάκης

πτυχιούχος  Ηλεκτρονικός

Χαλκίδης Χαράλαμπος

Τεχνική εταιρεία Διπλ. Μηχανικού Γ.Παπαθανασίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Λ.Ευθυμιάδης, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.

Σ.  Βασιλάκης,

πτυχιούχος  Τ.Ε.Ι.

Τεχνική Υποστήριξη