Οδοντιατρικά Μηχανήματα
Οδοντιατρικός
Εξοπλισμός

Από το 1975 η DENTICA εξοπλίζει χρηματοδοτεί συντηρεί οδοντιατρεία και εργαστήρια

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία μας

Το 1975 η DENTICA ιδρύεται σαν Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία που εισάγει, χρηματοδοτεί και συντηρεί εξοπλισμό οδοντιατρείων. Έχει πλήρη οικονομική αυτοτέλεια, δηλαδή μηδέν δανεισμό. Από το 1983 είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος των μηχανημάτων SIEMENS Γερμανίας, η οποία κατασκεύαζε τα γνωστά μηχανήματα SIRONA. 

Οδοντιατρικές Εδρες
0 +
Πανοραμικά Συστήματα
0 +
Συστήματα Cad/Cam
0 +
Χρόνια παρουσίας στην αγορά
0 +

Υποστήριξη οδοντιατρικού τεχνικού εξοπλισμού

Η Εταιρεία DENTICA A.E. είναι κατά βάση τεχνική εταιρεία η οποία από εικοσιπενταετίας εισάγει, χρηματοδοτεί, εγκαθιστά και αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε ιδιόκτητους χώρους, και διαθέτει εκθέσεις με κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης σε Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Κοζάνη, Βόλο, Ρόδο, Πύργο, Καβάλα, με πρόγραμμα επεκτάσεως και σε άλλες πόλεις.